Chuẩn bị tiền đề, luận cứ khoa học để tổng kết 40 năm đổi mới

0
26
Chuẩn bị tiền đề, luận cứ khoa học để tổng kết 40 năm đổi mới
Sáng 17/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chuẩn bị tiền đề, luận cứ khoa học để tổng kết 40 năm đổi mới - Ảnh 1.

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương cho biết, năm 2022, trong bối cảnh đất nước ta vừa có nhiều thuận lợi, vừa phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, công việc của các ban đảng Trung ương rất lớn, phục vụ việc chuẩn bị ban hành các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương cũng đã cố gắng vượt qua những khó khăn, triển khai công việc trên cơ sở kế thừa nền nếp, kinh nghiệm của 25 năm thành lập Hội đồng; tìm tòi, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Theo Báo cáo do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương trình bày tại Hội nghị, năm 2022, Hội đồng và các hội đồng cơ sở đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong chỉ đạo, định hướng, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện tình hình mới. Hoạt động khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược trong ban, cơ quan đảng Trung ương có nhiều đổi mới, đóng góp thiết thực trong việc cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn đối với quá trình ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược nhằm bổ sung, phát triển, hoàn thiện lý luận, bảo đảm thành công sự nghiệp đổi mới.

Về một số kết quả nổi bật của Hội đồng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Phúc cho biết, Hội đồng gắn hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ ngày càng hiệu quả, thiết thực nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, giúp việc của các ban, cơ quan đảng Trung ương đối với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, Hội đồng đã định hướng, quản lý các nhiệm vụ khoa học bảo đảm giá trị ứng dụng thiết thực: ứng dụng vào việc xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định; việc triển khai nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực tham mưu, tư vấn của các cơ quan đảng Trung ương; việc đổi mới nội dung, phương thức công tác của các quan đảng Trung ương; cũng như ứng dụng vào đổi mới hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ phận, đơn vị của các cơ quan đảng Trung ương.

Chuẩn bị tiền đề, luận cứ khoa học để tổng kết 40 năm đổi mới - Ảnh 2.

Trong ảnh: Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Phùng Hữu Phú phát biểu. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Hội đồng thực sự trở thành đầu mối kết nối, huy động trí tuệ của hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các ban, cơ quan đảng Trung ương; tạo lập, nhân rộng phong trào hoạt động khoa học trong Khối các cơ quan đảng Trung ương. Theo thống kê, số lượt cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học tại các ban, cơ quan đảng Trung ương chiếm khoảng 40%, cứ 10 cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu, có khoảng 4 cán bộ tham gia các đề tài, đề án do Hội đồng quản lý…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đưa ra những đề xuất, kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, thẩm định các đề tài, đề án khoa học trong Khối các cơ quan đảng Trung ương.

Phát biểu kết luận, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả rất có ý nghĩa của Hội đồng và các hội đồng cơ sở đạt được trong năm 2022 và những năm gần đây.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, so với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chất lượng công tác tham mưu nói chung, hoạt động khoa học nói riêng của các cơ quan đảng Trung ương còn tồn tại không ít khó khăn, bất cập.

Trên cơ sở yêu cầu của Đại hội XIII của Đảng về vai trò, tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và lần đầu tiên xác định khoa học lý luận chính trị ngang hàng với các ngành khoa học khác, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương và các hội đồng cơ sở quan tâm, coi trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.

“Đặc biệt coi trọng các nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, đánh giá kết quả hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần tổng kết 40 năm Đổi mới; đóng góp vào việc xây dựng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Chú trọng đổi mới cách thức, quy trình đánh giá và đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào ứng dụng trong thực tiễn; lấy giá trị ứng dụng là tiêu chí, thước đo cơ bản để đánh giá chất lượng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu lãnh đạo các ban, các cơ quan đảng Trung ương và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, cụ thể hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tham gia, nhất là cán bộ tham mưu cấp chiến lược. Các đơn vị trực thuộc phải phối hợp thường xuyên chặt chẽ với Hội đồng Khoa học của các cơ quan đảng Trung ương tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng hoạt động ngày càng đạt chất lượng tốt nhất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây