Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh quyết toán công trình vốn đầu tư công

0
20
Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh quyết toán công trình vốn đầu tư công
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây khẩn trương lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt các dự án…

Ngày 17/2, ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây thực hiện nghiêm chi đạo của UBND thành phố tại nhiều văn bản về đôn đốc, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án đầu tư công đã hoàn thành.

UBND thành phố yêu cầu công khai số liệu phê duyệt quyết toán năm 2022 của các dự án đầu tư xây dựng hoàn thành được UBND thành phố giao phân cấp quản lý. Khẩn trương lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt các dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ- CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Theo UBND thành phố Hà Nội, hiện có 163 dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán tính đến 31/12/2022; trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý là 74 dự án; vốn ngân sách cấp huyện quản lý là 89 dự án.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp khẩn trương thực hiện rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng đến nay chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, chậm nộp hồ sơ quyết toán.

“Xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán dự án hoàn thành”, UBND thành phố Hà Nội nêu rõ.

“Đối với chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, thực hiện xử phạt theo đúng quy định”, UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây nghiêm túc triển khai thực hiện và triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành.

Theo số liệu của UBND thành phố Hà Nội, tính đến 31/12/2022, tổng số dự án đầu tư xây dựng hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2022 là 1.984 dự án với giá trị quyết toán được phê duyệt là 20.449 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách do cấp thành phố quản lý là 90 dự án với giá trị quyết toán được duyệt là 6.416,9 tỷ đồng.

Vốn ngân sách do cấp huyện quản lý là 1.894 dự án với tổng số vốn đầu tư quyết toán được duyệt là 14.032,1 tỷ đồng. Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã giảm trừ so với giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư là 174,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,85% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chu đầu tư.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây